PGD KOT – BREZJEDomov

ZMAJ 2023

Galerija

O društvu

Kontakt

info@pgd-kotbrezje.si

ZGODOVINA DRUŠTVA

Za časa hude gospodarske krize med leti 1930-1935 so se napredni možje iz Kota in okoliških vasi želeli združiti v gasilsko organizacijo, v kateri bi sproščali svoje težnje k napredku kraja in ob morebitni nesreči ali požaru pomagali ljudem pri reševanju premoženja. Med prvimi pobudniki in organizatorji gasilstva v Kotu sta bila Maks Laterner in posestnik Matija Macele, ki je društvu finančno in organizacijsko zelo pomagal.

Na pripravljalnem sestanku 5. avgusta 1934, katerega se je udeležilo 25 bodočih članov, je bila ustanovljena Prostovoljna gasilska četa Kot-Brezje. Izvolili so devetčlanski pripravljalni odbor, ki je imel nalogo pridobivati vaščane za članstvo v gasilski organizaciji. Sklicali so širši sestanek simpatizerjev gasilstva z nalogo zbrati denar, ki so ga potrebovali za registracijo društva in ostale izdatke. Dogovorili so se, da bo gasilski okoliš požarne brambe zajemal vasi: Kot, Gaber, Sadinja vas, Lipovec, Pugled, Nestoplja vas, Trebnji Vrh, Brezje in Starihov Vrh.

 

Matija Macele

Maks Laterner

Gasilski dom v Gorenjcih, zgrajen 1934-1936

Blagoslov novozgrajenega doma v Gorenjcih 1936